En digital lösning för att avisera, exportera och deklarera kosmetiska produkter.

Kontakta oss
make_notion_pink_checkmarks
OM OSS

Vi hjälper företag att navigera bland reglerna för hur dokumentation om skönhetsprodukter ska samlas, delas och kommuniceras.

Make Notion effektiviserar tidigare manuellt och tidskrävande arbete, för att det ska vara lätt att göra rätt.

prOBLEMET

Komplexa regler och oklara ansvarsområden.

Kosmetikföretag måste ha korrekta certifikat och rätt dokumentation för att kunna bevisa fördelarna de påstår om sina produkter. Men de många strikta reglerna, tillsammans med mindre strikta praxis för vissa USP:er eller påståenden, är svåra att navigera igenom.  Dessutom vill de olika certifieringarna, märkningarna och återförsäljare ha in dokumentation och information på olika sätt. Make Notions grundare har egna erfarenheter kring hur mycket manuellt arbete det krävs för att få rätt dokumentation mellan olika externa parter, likväl som mellan interna avdelningar. Efter intervjuer med fler aktörer i branschen med samma problem, föddes idén till Make Notion.

person testing cosmetic cream
LÖSNINGEN

Regelefterlevnad för kosmetika, enkelt och effektivt.  

Make Notion vill hjälpa företag inom kosmetikaindustrin att samla in, verifiera och dela korrekt information om produkter mellan berörda parter. Detta kan innebära allt från att fylla i rätt information i sina återförsäljares aviseringsmallar till att hantera de dokument som behövs vid export på ett korrekt sätt. Därför erbjuder vi en digital tjänst för att förbättra den komplexa och tidskrävande processen för dokumentation och i stället göra den mer effektiv. Genom ett automatiserat tillvägagångssätt vill vi göra det lätt att följa reglerna och att dela relevant information med varandra, så att företagen inom kosmetika-branschen kan ägna sig åt det de gör bäst: utveckla, sälja och marknadsföra sina produkter.

Cosmetic cream on hand with pink background make notion
Vår tjänst skapar värde i hela kedjan.

För att rikta sig till konsumenter i den trendkänsliga kosmetikbranschen vill du som varumärkesägare och marknadsförare påvisa fördelar med just era produkter. Du vill trycka på specifika och unika försäljningsargument både på den fysiska produkten och i olika säljtexter online eller i annonser. De strikta EU- reglerna begränsar dock tillsammans med nationell lagstiftning sättet som du kan kommunicera era produkter. Den komplexa processen begränsar också arbetssätt och är ofta tidskrävande manuellt arbete via e-post, PDF-filer och kalkylblad. Make Notion är här för att ändra på det.

MAKE NOTION ÄR FÖR...
Make Notion Pink Checkmarks

Tillverkare och produktutvecklare

Som formulerare är du medveten om regelverket och begärs ofta på information på grund av det. Det skapar tidskrävande processer där du vanligen behöver svara på ett manuellt sätt. Make Notion hjälper dig att dela nödvändiga dokument och verifiera dem, på dina villkor.

Make Notion Pink Checkmarks

Varumärkesägare

Är du marknadsförare, kommunikatör eller Art Director? Då vill du troligen kunna vara kreativ samtidigt som du ska följa reglerna kring de påståenden och den text du sätter på sin produkt. Genom Make Notion kan du samla in och hålla koll på korrekt dokumentation för eget bruk samt förfrågningar från en återförsäljare eller samarbetspartner.

Make Notion Pink Checkmarks

Återförsäljare & kontrollorgan

Statliga kontrollorgan, certifikatinnehavare och seriösa återförsäljare av kosmetiska produkter förlitar sig på den information de får från sina leverantörer. Make Notion gör det lätt att hitta och kontrollera olika verifikat så att man lätt kan leva upp till både sina skyldigheter och egna kravlistor.

Vill du veta mer?

Make Notion AB, org nr: 559336-1990, Wallingatan 12, Stockholm, Sverige.
info@makenotion.se